In Wognums museum Huis van Oud aan de Grote Zomerdijk 33 is op de stallen de tentoonstelling 'Met de hand' te zien. De expositie bestaat uit historisch gereedschap van een timmerman en een smid en uit vrouwelijk handwerk: maaslappen, stoplappen, brei-, haak- en borduurwerk uit vroeger tijd.

Iedere eerste zondagmiddag van de maand wordt er een extra activiteit georganiseerd.
Dit staat er op het programma:
Zondag 2 juni - Doe-middag: sokken breien/stoppen, spinnen, haken, kantklossen.
Zondag 7 juli - Gezond eten: kruiden, sapjes, thee, zuivelproducten.
Zondag 4 augustus - Simone Beerepoot uit Berkhout, accordeon en zang.
Zondag 1 september - Beeldhouwen en keramiek; kinderenactiviteit: voorwerpen ‘dotten’.
Zondag 29 september - Oogstmiddag, verkoop fruit e.d. met informatiestand van de
Pomologische Vereniging.

Het Huis van Oud in Wognum is iedere zondagmiddag open van 14 tot 17 uur. Groepsbezoek buiten de openingstijdens is mogelijk. Informatie bij Bets Tool, 0229 - 57 3397, k.b.tool@outlook.com

Huis Van Oud Met De Hand Afb