Een van de belangrijkste doelstellingen van de MuseumFederatie Noord-Holland is de deskundigheidsbevordering van en collegiale kennisuitwisseling tussen de aangesloten musea.
In het project ‘Hoe doen jullie dat?’ richten wij ons speciaal op de museumvrijwilligers en bestuursleden die hun specifieke kennis en ervaring met vrijwilligers uit andere musea willen delen. MFNH wil die kennisuitwisseling bevorderen en organiseren door het beleggen van bijeenkomsten in musea waar vrijwillige medewerkers bereid zijn een ochtend of middag hun collega’s van andere musea bij te praten en rond te leiden.

De vorm die de MFNH aan deze bijeenkomsten wil geven is belangrijk. Het moet zowel gezellig als leerzaam zijn. Daartoe moeten de bijeenkomsten steeds in de musea van projectdeelnemers plaatsvinden en wel in die musea waar een specifiek onderwerp aandacht krijgt omdat vrijwilligers daarmee recentelijk goede, slechte, leerzame of relevante ervaringen hebben opgedaan.

De agenda voor de bijeenkomsten is dus niet vrijblijvend en zal door de MFNH, samen met het gastgevende museum, worden bepaald binnen kaders die door de Federatie en haar leden van tevoren zijn vastgesteld. In dit voorstel zijn die kaders de grotere thema’s
1 vrijwilligersmanagement
2 organisatie en bestuur
3 íntegrale veiligheid
4 publieksbenadering, marketing en pr
5 collectiemanagement
6 cultureel ondernemerschap
7 Museumregister Nederland

 
De bijeenkomsten worden vorm gegeven voor en door vrijwillige museummedewerkers. Dat wil niet zeggen dat er geen deskundigen van buiten bij aanwezig zouden kunnen zijn. Als daaraan behoefte is bij deelnemers dan wil MFNH graag suggesties doen en deskundigen uitnodigen. Deze deskundigen hoeven niet per se een ‘cursus’ of een lezing te geven; hun aanwezigheid kan op meerdere manieren worden uitgebuit: als moderator, inleider, vraagbaak etcetera.
Inhoudelijke voorbereiding, organisatie, uitnodigingen, verslaglegging en ‘nazorg’ , inclusief de samenstelling van een map met achtergrondinformatie, neemt MFNH op zich. De ontvangst, mede-organisatie en de communicatie binnen het eigen museum is een taak voor het gastgevende museum. Er is inmiddels één bijeenkomst geweest, en wel over cultureel ondernemerschap

Afbeelding groot Grootmoederstijd en Motorenmuseum Afbeelding groot Rundveemuseum Aat Grootes