Archief voor maart 2016

Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering: 20 april

In verband met onontkoombare verplichtingen elders van onze voorzitter is besloten om de Algemene Ledenvergadering te verzetten naar 20 april. De afspraak voor de ALV op 11 april komt daarmee te vervallen.
De ALV vindt plaats in het Nederlands...