NAJAARSBIJEENKOMST 19 oktober 2020

Vanwege de coronacrisis is besloten om de najaarsbijeenkomst, die gehouden zou worden op 19 oktober, uit te stellen tot het voorjaar van 2021. Hiervoor ontvangen alle leden uiteraard te zijner tijd een uitnodiging.