De MuseumFederatie Noord-Holland is een vereniging. 

Het doel van de vereniging is: 

a. het behartigen van de belangen van de musea in Noord-Holland, 

b. het ondersteunen van de kerntaken van de musea in Noord-Holland, 

c. te fungeren als centraal aanspreekpunt voor overheden en 

d. als overlegplatform voor leden en overheden.

Bekijk hier de statuten.

Afbeelding groot Viking Informatie Centrum Afbeelding groot Wieringer Eiland Museum 'Jan Lont'