De MuseumFederatie Noord-Holland is een vereniging. 

Het doel van de vereniging is: 

a. het behartigen van de belangen van de musea in Noord-Holland, 

b. het ondersteunen van de kerntaken van de musea in Noord-Holland, 

c. te fungeren als centraal aanspreekpunt voor overheden en 

d. als overlegplatform voor leden en overheden.

Bekijk hier de statuten.

Afbeelding groot Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee Afbeelding groot Poldermuseum Den Huijgen Dijck