Wie kunnen er lid worden? 


- Rechtspersonen met een statutair doel gericht op het beheer, behoud en/of presentatie van het cultureel erfgoed in Noord-Holland;
- Musea, geregistreerd of voorlopige geregistreerd in het Museumregister Nederland;
- Musea en oudheidkamers die streven naar opname in het Museumregister, blijkend uit de doelstellingen in hun statuten, uit geregelde openstelling en uit het beheer of het eigendom van een collectie;
- Historische verenigingen en stichtingen met een historische collectie, die regelmatig wordt geëxposeerd;
- Archieven en bibliotheken met een regelmatig publieks- en tentoonstellingsbeleid;
- Dierentuinen die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
- `Aangeklede' monumenten, zoals kastelen of kerken, met een regelmatig publieks- en tentoonstellingsbeleid;


- Als uitzondering kunnen ook natuurlijke personen, vanwege hun functie of belangrijke verdiensten, op voordracht van het dagelijks bestuur als lid door de algemene ledenvergadering worden toegelaten.

Afbeelding groot Hoogovens Museum Afbeelding groot Hollands Kaasmuseum