Belangenbehartiging, samenwerking en overlegplatform

De MuseumFederatie Noord-Holland (MFNH) maakt zich sterk voor de musea in Noord-Holland. De federatie stimuleert intensievere onderlinge samenwerking, thematisch of in lokale of regionale clusters en actieve deelname van museummedewerkers en –bestuurders aan activiteiten. De federatie wil samenwerking met andere provinciale en landelijke koepelorganisaties. 


De MFNH behartigt de belangen van haar leden: musea in de provincie Noord-Holland. Zij fungeert als centraal aanspreekpunt voor overheden. De federatie is een overlegplatform voor leden en overheden om zo musea in hun kerntaken ondersteunen. De federatie ondersteunt uitwisseling van kennis en ervaring tussen musea in Noord-Holland, bijvoorbeeld in bedrijfsvoering. Daarnaast helpt zij bij het bevorderen van de deskundigheid van haar leden. 


In de discussie over de toekomst van de musea neemt de MFNH een belangrijke plaats in. Door lid te worden voor een bescheiden contributiebedrag ondersteunt u het werk van de Federatie.

Afbeelding groot Museum Amstelland Afbeelding groot Museum Kaap Skil